به ریسمان محکم مولا علی ( ع) بیاویزم و تا اوج ملکوت خدا بالا برویم؛ و شیرینی طعم ولایت الهی او را بچشیم و در بهشت عدن خدا زندگی کنیم. عید غدیر خم مبارک

پنجشنبه, 05/16/1399 - 21:31

به ریسمان محکم مولا علی ( ع) بیاویزم و تا اوج ملکوت خدا بالا برویم؛ و شیرینی طعم ولایت الهی او را بچشیم و در بهشت عدن خدا زندگی کنیم. عید غدیر خم مبارک

به ریسمان محکم مولا علی بیاویزم و تا اوج ملکوت خدا بالا برویم؛ و شیرینی طعم ولایت الهی او را بچشیم و در بهشت عدن خدا زندگی کنیم.عید غدیر مبارک