هفته دولت بر دولتمردان راستین انقلاب اسلامی گرامی باد

یکشنبه, 06/07/1400 - 10:33

هفته دولت بر دولتمردان راستین انقلاب اسلامی گرامی باد

ارزش شهیدان رجایی و باهنر به این بود که با مردم بودند و برای مردم خدمت می کردند.
امام خمینی (ره)