ای منتظران گنج نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید بر بام سحر طلایه داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، برپا کننده قسط و عدل، حضرت ولیعصر، مهدی موعود "عج" بر عموم شیعیان جهان مبارک باد.

دوشنبه, 01/09/1400 - 08:29

ای منتظران گنج نهان می آید آرامش جان عاشقان می آید بر بام سحر طلایه داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، برپا کننده قسط و عدل، حضرت ولیعصر، مهدی موعود "عج" بر عموم شیعیان جهان مبارک باد.