صلّی اللهٌ علیکَ یاصادقَ آلِ محمد (ص) شهادت ششمین پیشوای شیعیان جهان ورئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفرصادق (ع) تسلیت باد.

چهارشنبه, 03/28/1399 - 08:37

صلّی اللهٌ علیکَ یاصادقَ آلِ محمد (ص) شهادت ششمین پیشوای شیعیان جهان ورئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفرصادق (ع) تسلیت باد.